Lecţii de teorie muzicală

 

Lecțiile de teorie muzicală se adresează celor interesați de aprofundarea cunosțințelor muzicale, din curriculum: dicteu, solfegiu, compoziție sau elemente teoretice. Disciplinele predate sunt actualizate permanent și sunt conforme cu Programa școlară anuală aprobată de Ministerul Educației și Cercetării din România.

Orele de teorie muzicală oferite de Scoala de Arte "Janina Badici" acoperă diferite obiective: 

  • dobândirea de cunoștințe noi în domeniul muzical;
  • nevoia de adaptare la programa școlară a elevilor din sistemul educațional de stat, indiferent de ciclul educațional (primar, gimnazial sau liceal);
  • pregătirea pentru susținerea unui examen de admitere în Universități de Muzică;
  • rezolvarea unor probleme de ordin teoretic, ritmic, armonic sau melodic;
  • dezvoltarea muzicală a instrumentiștilor, în favoarea însușirii perfecte a discursului muzical interpretat.

Studiul aprofundat al disciplinei Teoria muzicii - solfegiu - dicteu muzical propune celor interesați o ascensiune a limbajului artistic, aceștia devenind apți în a citi, reda, analiza și nota aproape orice creație muzicală. Se realizează asfel un echilibru între activitățile artistice și cele de cunoaștere. 

Realizare site web HASS Web Design